Skip to main content
  • Prihodi su porasli na skoro 2 milijarde eura godišnje, u poređenju sa 742 miliona eura ostvarenih u 2019. godini
  • EBITDA je porasla na 763 miliona eura godišnje, u poređenju sa 316 miliona eura ostvarenih u 2019. godini
  • Rast zasnovan na sinergetskim akvizicijama uz snažan organski rast i održiv program investicija
  • Projekti transformacije na novim tržištima
  • Nastavak pozitivnih trendova u svim segmentima poslovanja

8. juni 2021. – United Grupa,  u okviru koje u Bosni i Hercegovini posluju Telemach BH kompanija i njeni servisi EON i Total TV, a medijski sadržaj emituju televizije i portali Nova BH i N1, objavljuje poslovne rezultate za 2020. godinu i prvi kvartal 2021. godine, nakon posljednjeg sastanka sa investitorima United Grupe održanog 27. maja.

S obzirom na to da United Grupa bilježi značajan razvoj od početka 2020. godine, vodeća telekomunikacijska i medijska kompanija u Jugoistočnoj Evropi podijelila je informacije o rezultatima realizacije strategije poslovanja.

2020. je bila jedna od godina najvećih transformacija u našoj historiji i smatramo da je 2021. podjednako važna. Pozitivni trendovi rasta prihoda i EBITDA nastavili su se tokom 2020. i 2021. godine. Naš put profitabilnog rasta podržan  je značajnim akvizicijama koje su nam otvorile nova tržišta i koje pružaju podršku za kontinuirano liderstvo United Grupe u regionu, kada je riječ o telekomunikacijskim i medijskim uslugama. Vidimo značajne mogućnosti za rast na svakom novom tržištu, kao i zdrave sinergetske efekte sa ostatkom Grupe. “, rekla je izvršna direktorica United Grupe Victoriya Boklag.

Ulazak United Grupe u Hrvatsku, Bugarsku i Grčku povećao je ukupno tržište na približno 40 miliona ljudi uz značajan rast Prihoda na nivou od skoro 2 milijarde eura godišnje. Broj korisnika je na kraju prvog kvartala 2021. godine iznosi približno 11 miliona, što predstavlja rast od 120% u odnosu na prethodnu godinu.

Iako su rastu kompanije najviše doprinijele akvizicije, United Grupa je uspješno nastavila dalji organski rast uprkos brojnim izazovima koje je izazavala pandemija virusa Covid-19. Organski rast ostvaren je u svim segmentima -Pay TV usluga, telefonije, mobilne telefonije i interneta.

Dobra diversifikacija biznisa

United Grupa ima dobro diversifikovano poslovanje, uz vodeće tržišne pozicije u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Bugarskoj i Grčkoj.

U prvom kvartalu 2021. godine, kompanija VIVACOM u Bugarskoj ostvarila je 29% prihoda Grupe, Telemach Slovenija i Forthnet u Grčkoj po 14%, SBB Srbija 13%, Telemach Hrvatska 10%, a Telemach BH i Telemach Crna Gora manje od 5% prihoda Grupe.

Kompanija United Grupe, United Media, ostvarila je 13% ukupnih prihoda Grupe u prvom kvartalu 2021.godine.

Najveći doprinos konsolidovanoj EBITDA u ovom kvartalu ostvarili su su VIVACOM (34%), SBB (17%), United Media (14%) i Telemach Slovenija (13%).

Važna podtignuća

United Grupa postigla je velike uspjehe na svakom od novih tržišta u protekloj godini. U prvom kvartalu 2021. godine Grupa je rebrendriala Tele2 Hrvatska u Telemach Hrvatska i definisala novu strategiju poslovanja, baziranu na iskustvu nakon izuzetno uspješne integracije nekadašnjeg slovenačkog Tušmobila, sada Telemach Slovenija. Uvedena je i prva hrvatska 10 Giga optička mreža.

United Grupa je također u prvom kvartalu 2021. godine predstavila novu strategiju kompanije VIVACOM u Bugarskoj uz novi VIVACOM logo i uvođenje EON platforme, jedne od najpopularnijih televizijskih platformi u regionu i EON paketa sa super brzim internetom.

Grupa je također preuzela najveću medijsku kompaniju u Bugarskoj, Nova Broadcasting Group i novine Vestnik Telegraf kako bi ojačala poslovanje kompanije United Media.

Krajem 2020. godine kompanija Telemach Slovenija postala je vodeći internet operater u toj zemlji, čineći ga jednim od samo nekoliko alternativnih operatera u Evropi koji su pretekli bivšeg monopolistu na svom tržištu. Kompanija je također uspješno povećala svoj tržišni udio u mobilnim komunikacijama na oko 25%, sa preko 600.000 korisnika.

Pozitivan zamajac u rastu United Grupe podržan je održivim programom investicija koje su osnova za dalji rast. Investicije (kapitalni izdaci) u 2020. godini porasli su za 57,3% na 310,2 miliona eura i za 57,9% na 91,3 miliona eura u prvom kvartalu 2021. godine.

Grupa nastavlja sa investicijama širom regiona, uključujući ulaganja u fiksnu i mobilnu mrežu, kao i u medije. Program vrijedan 500 miliona eura najavljen u martu, kao podrška uvođenju mreže optičkih kablova nove generacije širom Jugoistočne Evrope, milionima rezidencijalnih i poslovnih korisnika će omogućiti pristup 10 Giga uslugama.

United Grupa nastavlja sa uvođenjem 5G mobilnih usluga u Jugoistočnoj Evropi, uz aukcije od 51,6 miliona eura za sticanje novih 5G frekvencija za Telemach Slovenija i 2,3 miliona eura za VIVACOM Bugarska.

Krajem 2020. godine United Grupa je proširila svoje poslovanje na e-commerce pokretanjem prve integrisane online i TV prodavnice Shoppster.com u Srbiji i Sloveniji. Kroz ovu greenfield investiciju, United Grupa nastoji da dodatno iskoristi svoj jedinstveni telekomunikacijski i medijski sistem, kreirajući nove izvore prihoda na ovom brzo rastućem i dinamičnom tržištu.

Pozitivni trendovi se nastavljaju širom tržišta. Veoma smo optimistični u pogledu budućnosti kompanije i proaktivno radimo na novim uspjesima “, rekla je Boklag.

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2020. godinu i prvi kvartal 2021. godine

Prihodi u 2020. godini porasli su za 56,5% i iznose 1.161,3 miliona eura, dok  su prihodi za prvi kvartal 2021. porasli za 126,5% na 439,4 miliona eura. Uključujući efekte akvizicija (“PF L2QA prihodi”), zaključno sa prvim kvartalom 2021. godine iznose 1.928 miliona eura.

Prilagođena EBITDA povećala se za 52,5% i iznosi 481,3 miliona eura u 2020. godini, dok je prilagođena EBITDA u prvom kvartalu 2021. porasla za 111,8% na 179,2 miliona eura. Slično, prilagođena EBITDA za posljednja dva kvartala na godišnjem nivou, uključujući efekte akvizicija (“PF L2QA EBITDA”) u martu 2021. godine iznosila je 763 miliona eura.

Investicije (kapitalni izdaci) porasli su za 57,3% na 310,2 miliona eura u 2020. godini, dok su kapitalni izdaci za prvi kvartal 2021. godine porasli 57,9% na 91,3 miliona eura u prvom kvartalu 2021. godine.

To je rezultiralo konverzijom gotovine od 171,1 milion eura u 2020. godini u poređenju sa 118,4 miliona eura u 2019. godini i povećanjem na 87,9 miliona eura u prvom kvartalu 2021. godine sa 26,8 miliona eura u prvom kvartalu 2020. godine.

Detalji o rezultatima kompanije dostupni su na internetskoj stranici United Grupe.